Sémantické stromy

Služby

Benefity

Šité na mieru

Referencie

Sémantické stromy

Úvod do Sémantického Webu | Zdroják

Idea Sémantického Webu je stará už dost přes deset let, avšak je stále málo rozšířena, i když to vypadá, že se situace poslední dobou mění.
vypichování milií

Sémantická analýza – Wikipedie

Výrazy lze zapsat do formy sémantického stromu, který lze průchodem postorder vyhodnotit. Vyhodnocují se tedy nejprve podstromy, kde uzly obsahují operandy.
cs.wikipedia.org/wiki/Sémantická_analýza

Sémantická analýza

je výstupní kód sémantické analýzy. Má různé varianty s ohledem na další použití tohoto kódu.. sémantický strom (ohodnocený syntaktický strom),
vavreckova.zam.slu.cz/obsahy/prekl/prezentace/prekl_09a_sem.pdf

Präsentation 1

Sémantická síť, efekt zarámování, rám spotřebitele. pomocí sémantické sítě a jejích základních prvků. Definovat. zcela jiné, představující vývojový strom druhů).
tt.pef.czu.cz/Files/5_printVersion_390.pdf

Publikace: Extension of HVS semantic parser by allowing left-right...

Tento článek popisuje rozšírení HVS parseru tak, že umožňuje generování šiřší třídy sémantických stromů.
kky.zcu.cz/cs/publications/JurcicekFilip_2008_ExtensionofHVS

#-Rewriting System

Buď sémantické informace z gramatiky zcela vypustit a nebo řešit. Tedy využití sémantických informací při konstrukci syntaktického stromu.
fit.vutbr.cz/research/grants/index.php?file=/proj/369/2007/analyza_vhdl.pdfid...

Část DA

K překonání snad povede omezení hloubky sémantického stromu pomocí automatizovaného spojování vybraných sémantických tříd.
nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFiledo=gettarget=syntanal...

Projektivni diagnosticke metody

K. Koch vypracoval Test kresby stromu (Baum Test). Vyšel z předpokladu, že kresba ovocného stromu může.
ssvp.wz.cz/Texty/projektivnidiag.html

Arcana - Sémantické paradigma v grafoanalýze

Sémantické paradigma nejen užitečně strukturuje metodiku grafoanalýzy, nýbrž.
arcana.cz/texty/problemy-grafoanalyzy/semanticke-paradigma-v-grafoanalyze/

Užití sémantických technologií ve značkovacích jazycích

Ta ukáže, jak moc se vize sémantického webu naplňují a kolik internetových serverů tuto technologii používá. . Na čem stojí sémantický web?
vse.stencek.com/semanticky-web/jiri-stencek-semanticky-web.pdf